Přeskočit navigaci

ENI CONSULT spol. s r. o.

Znalecká činnost v oboru ekonomika - oceňování majetku

Nabídka služeb

Zpět k nabídce služeb

Ocenění movitého majetku

Účely oceňování movitého majetku:

 • Převody majetku (prodej, koupě, darování, dědictví apod.)
 • Zřizování zástavního práva
 • Nepeněžité vklady do majetků společností
 • Daňové účely a soudní spory
 • Pro účely uzavírání leasingových smluv

Oceňování movitého majetku:

 • Oceňování technologických souborů, výrobních a provozních linek s příslušenstvím
 • Oceňování strojů a zařízení s příslušenstvím
 • Oceňování přístrojové techniky
 • Oceňování nářadí a nástrojů
 • Oceňování výpočetní a kancelářské techniky
 • Oceňování dopravní a manipulační techniky
 • Oceňování inventáře a nábytkového vybavení s příslušenstvím
 • Oceňování zásob
 • Oceňování rozpracované výroby

ENI CONSULT spol. s r. o. ©2004, Design ART-PGN, kód Plaváček webdesign